Pazarlama İletişimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Çikolatalı fındık kremasının şık bir bardak içerisinde verilmesi" satış tutundurmada kullanılan armağan türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?


Paketin üstünde verilen armağanlar
Paketin içinde verilen armağanlar
Paketten ayrı şekilde verilen armağanlar
Paketin yanında verilen armağanlar
Ambalajın armağan olarak verilmesi

2.Soru

Sektörde yer alan tüm işletmeleri ve ilgili diğer tarafları bir araya getiren etkinliklere ne ad verilir?


e-toplantılar
Ticari fuarlar
Konferanslar
Müşteri toplantıları
Hiçbiri

3.Soru

I. İçerik
II. Esneklik
III. Kesinlik
IV. Kişiselleştirme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerinden değildir?


I ve II

II, III ve IV

III ve IV

II ve IV

Hepsi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde satış tutundurmanın hedefi doğru olarak verilmiştir?


İşletmeye bağlılık hedefi
Kısa dönemde satış artışı hedefi
Markaya bağlılık hedefi
İletişim hedefi
Tutundurma hedefi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer almaz?


Ölçülebilir olma

Yeterli olma

Uygun olma

Yerli olma

Ulaşılabilir olma


6.Soru

I ) Satış yarışmaları ve toplantıları II ) kataloglar ve broşürler III ) Satış el kitapları IV ) Portföy ve yüze hitap eden araçlar V ) Şirket amblemli araçlar. Yukarıdaki maddeleri incelediğimizde bu maddeler satış tutundurma araçlarında hangi aracı tanımlamaktadır?


Nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları.
Araçlara yönelik satış tutundurma araçları.
Satış gücüne yönelik satış tutundurma araçları.
Ortak satış tutundurma faaliyetleri.
Ticari indirimler ve armağanlar.

7.Soru

İletişim sürecini oluşturan temel öğeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve etkinlik
Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geribildirim
Gönderen, kodlama, kanal, gürültü ve tepki
Gönderen, mesaj, kanal, alıcı ve tepki
Mesaj, kaynak, alıcı, tepki ve geribildirim

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sponsporluğun güçlü yanlarından biridir?


Rekabet üstünlüğü sağlar.

Çaba ve bilgi gerektirir.

Hazırlık ve planlama gerektirir. 

Zaman alıcıdır.

Yoğun personel kaynağı gerektirir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde medya seçiminde izlenecek adımların ilk ve son aşaması doğru olarak verilmiştir?


Spesifik medya araçları arasından seçim yapmak-ulaşma sıklık ve etkiye karar verme

Temel medya çeşitleri arasından seçim yapmak-spesifik medya araçları arasından seçim yapmak

Ulaşma sıklık ve etkiye karar verme-zamanlamaya karar verme

Temel medya çeşitleri arasından seçim yapmak-zamanlamaya karar verme

Zamanlamaya karar verme- spesifik medya araçları arasında seçim yapmak


10.Soru

Satış tutundurma nasıl bir yaklaşıma sahiptir?


Ekonomik yaklaşım

Faydacı yaklaşım

Rasyonel yaklaşım

Sembolik yaklaşım

Parasal yaklaşım


11.Soru

3. Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın gelişmesine etki eden faktörlerden biri değildir?


Yöneticilerin uzun dönemli düşünmeleri

Satış tutundurmanın daha kolay ölçülebilir olması

Satış tutundurmanın maliyeti ve etkisinin tahmin edilebilir olmasının diğer tutundurma elemanlarına göre daha kolay olması

Tüketici davranışlarında sürekli değişimlerin olması

Satış tutundurmanın farklılaştırma yöntemi haline gelmesi


12.Soru

1. Esneklik 2. Güç 3. İnandırcılık 4. Etkinlik 5. Çekicilik  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mesaj gönderenin taşıması gereken  özelliklerdir?


1-Apr
Yalnız 3 
04-03-05
03-01-04
03-02-05

13.Soru

Üreticinin pazarlama iletişimi ögelerini nihai tüketicilere yönelttiği ve onları ürünü perakendeciden istemek üzere teşvik ettiği stratejiye ne ad verilir?


Rekabet stratejisi

Çekme stratejisi

Pazar geliştirme stratejisi

İtme stratejisi

Satış stratejisi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın kuvvetli yanlarından biri değildir?


Tüketicinin dikkatini çekmesi ve satın almak için güçlü uyarıcılar sunması

Tekrar satın alma olanağı yaratabilmesi

Kısa dönemli davranış değişikliği yaratabilmesi

Esnek olması

Promosyon savaşlarına yol açabilmesi


15.Soru

Ekmek ve fırıncılıkla ilgili ürünlerin ve bu alanla ilgili makina ve benzeri endüstriyel ürünlerin temel alındığı bir fuar düzenlenmek istenmektedir. Bu fuar aşağıdaki fuar türlerinden hangisi kapsamında yapılır?


Entegre fuarlar
Genel (yatay) fuarlar
İhtisas (dikey) fuarlar
Uluslararası fuar
Expo organizasyonuT

16.Soru

Çeşitli bağlantıların kurulduğu, iş anlaşmalarının yapıldığı ve ürün özelliklerine yönelik detaylı bilgilerin elde edildiği fuarlarda işletmeler hem sektörün durumunu görebilir hem de kendi itibarlarını güçlendirebilirler. Bu bağlamda işletmelerin fuarlarda nasıl bir sergileme gerçekleştirecekleri aynı zamanda işletmenin hangi uygulamasını etkilemektedir?


Bilgi ve yeteneklerin tanıtımı
Ticari ilişki kurulması
Pazar bulabilme
Pazarlama iletişimi
Teknik işbirliği

17.Soru

Ürünün tüketiciler tarafından denenmesi sağlanır. Tüketiciler para ödemeyecekleri için deneme ihtimalleri yüksektir. Özellikle yeni ürünlerin pazara sunulması sırasında oldukça faydalı bir yöntem olan bu pazarlamanın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat indirimleri

Örnek ürün dağıtımı

Kupon

Alışveriş kartı

İndirim kartı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün soyut özelliklerinden biridir?


Garanti

Tat

Boyut

Dayanıklılık

Renk


19.Soru

Belirli bir parasal değer taşıyan ve tüketiciye bu değer kadar indirim sağlayan araçlara ne ad verilmektedir?


Kupon

Armağan

Çekilişler

Ticari indirimler

Paketleme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin planlarında iç hedef kile olarak değerlendirilir?


Ürün sahipleri
Paydaşlar
Yatırımcılar
Üreticiler
Dağıtıcılar