Pazarlama İletişimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış tutundurma araçlarından biridir?


Bayi toplantıları

Paketleme

Para iadeleri

Alışveriş kartları

Örnek ürün dağıtımı


2.Soru

Satış tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinin belirlenmesinde önemli nokta nedir?


Faaliyet yönetiminin belirlenmesi.
Gelirin arttırılması.
Sonuçların doğru yorumlanması.
Faaliyete başlarken belirlenmiş olan hedefler.
Rekabetçi etkilerin hesaplanması.

3.Soru

İhtiyaç ve istekleri tatmin etmek için pazara sunulan herhangi bir şeye ne ad verilmektedir?


Ambalaj

Ürün

Hizmet

Ek

Araç


4.Soru

Farklılık yaratabilmek ve rakip işletmelerden bir adım önde olabilmek için verilen mesajlar aşağıdakilerden hangisi özellikle yapılmalıdır?


Mesajın orijinal olması ve mesajda verilen sözün tam olarak yerine getirilmesi

Mesajın tüketiciye dayalı olması

Mesajın üreticiye yönelik olması

Mesajın pazarlma unsuruna yönelik olması

Mesajın kişisel satış türüne uygun olması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın geleneksel olarak yerine getirdiği görevleri arasında yer alan ve hem tüketici hem dağıtım hem de mağaza içinde sergileme avantajı sağlayan görevinin tanımlamasıdır?


Ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamak

Ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak

Raf ömrü uzatması

Taşıma kolaylığı ve koruma sağlaması

Belirli miktarda ürün içermek


6.Soru

Expo Organizasyonları ne anlama gelmektedir?


“Uluslararası Sergi” anlamına gelmektedir. 3-5 yıl gibi aralıklarla yapılan ve süreleri altı aya kadar uzayabilen bu fuarlar hem düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların ürün ya da hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek
Birçok ülkenin katılımıyla düzenlenen, katılımcı şirketlerin uluslararası bir tanıtım stratejisi izledikleri fuarlardır.
Bir ülkenin tek başına organize ettiği fuarlardır.
Temel alınan ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarımamül, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenirler.
Toplumun her kesimine açık olan bu tür fuarlarda tüketim ürünleri sergilenir.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın güçlü yönlerinden biridir?


Ürünler için uzun dönemli imaj oluşturma olanağı sunması.

Karmaşık bilgileri verme olanağı

Hızla geribildirim alınabilmesi

Tekrar satın alma olanağı sağlaması

Esnek olması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan pazarlamada kullanılan iletişim araçlarından üçü bir arada doğru şekilde verilmiştir?


Reklam, kablo TV, kapıdan satış
Reklam, kermes, katalog
Gazete, kapıdan satış, telefon,
Katolog, reklam, posta
Posta, kermes, telefon

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın amaçları arasında değildir?


Mevcut müşterileri tutmak

Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek

Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak

Markanın kullanım miktarını arttırmak

Markanın rekabet gücünü kullanmak


10.Soru

Tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasına ne ad verilir?


Telepazarlama

Kitlesel medya uygulamaları ile pazarlama

Reklam

Doğrudan satış

Posta katalogları ile pazarlama


11.Soru

Bir kaynaktan bir alıcıya bir kanal vasıtasıyla mesaj gönderme işine ne ad verilir?


İletişim
Pazarlama
Pazarlama iletişimi
Reklam
Duyurum

12.Soru

Kurumsal sosyal girişimlerden sponsorluğun üstünlükleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sponsorluk diğer reklam etkinliklerine farkındalığı azaltır.

Belirgin bir ticaret görünümü vardır.

Rekabet üstünlüğü sağlar.

Hazırlık ve planlama gerektirir.

Zaman alıcıdır.


13.Soru

Pazarlama açısından reklamın birçok işlevi bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bu işlevlerden birisi olduğu söylenemez?

 


Bir hatırlatıcı rolü oynayıp marka farkındalığını uyararak satın almayı ve markanın kullanımını sağlar.

Olumlu bir tutum yaratır.

Markanın, penetrasyonunu ve satın alma sıklığını arttırır.

Rakiplerle rekabet içerisindeyken sürdürebilmesi için mevcut durumu korumada savunmacı bir rol oynar.

Tüketicilere ürün, hizmet ya da fikirleri kişisel bir şekilde tanıtır ve tutundurur.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçlarından biridir?


Kuponlar

Satış noktası malzemeleri

Kataloglar

Ticari indirimler

Bayi toplantıları


15.Soru

Endüstriyel yemek üreticisi ürettiği yemekleri kendi aracıyla bir kuruma teslim etmektedir. Kurum bu yemeği kendi imkanlarıyla mensuplarına servis etmektedir. Bu dağıtım kanalını açıklayan akış sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Üretici - tüketici
Üretici - distribütör - endüstriyel alıcı
Üretici - toptancı - perakendeci - tüketici
Üretici - üreticinin dağıtım ekibi - distribütör - tüketici
Üretici - perakendeci - tüketici

16.Soru

Pazarlama iletişimi açısından ambalajın taşıdığı önem büyüktür. Bu iletişimde renkler ürün içeriği hakkında bilgi verir. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu bilgiyi doğrulamaktadır?


Çikolata ambalajının koyu kahve rengi olması bitter çikolata olduğu anlamına gelir
Gıda ambalajlarındaki sarı renk bebekler için uygun olduğu anlamına gelir
Yeşil ambalajlı gıdalar doğal gıdala olduğu anlamına gelmektedir
Cam eşyalarda beyaz renkli ambalajlar kullanılır
Altın sarısı ambalajlar genelde değerli takılar için kullanılmaktadır

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama kararlarını etkileyen değişkenler arasında yer almaz?


Maliyet

Pazarlama amaçları

Dağıtım kanalları

Rekabet

Tüketici istekler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken  kiriterlerden biri değildir?


Ölçülebilir olma
Uygun olma
Değerli olma 
Ulaşılabilir olma
Yeterli olma

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan verilerden biri değildir? 


Satış ziyaretleri 
Satış harcamaları 
Okuyucu tepkisi  
Gerçekleştirilen satışlar 
Yeni elde edilen müşteri sayıları 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Pazarlama iletişimi planlama  sürecinde  stratejinin detaylandıran aşamadır?


Durum Analizi
Kontrol
Strateji
Amaçlar
Taktikler