Pazarlama İletişimi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinin fonksiyonları arasında değildir?


Sınıflara Ayırma

Biriktirme

Parçalara Ayırma

Çeşitleme

Örgütlenme


2.Soru

“Aday müşterilerin yeterliliklerine karar vermek, özellik ve faydaları açıklamak, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek, müşteri ile birlikte müşterinin problemini çözmek, ürünün özelliklerini göstermek için demonstrasyon yapmak, firmanın sunumunu rakiplerin önerileri ile karşılaştırmak ve dinlemek”. Tipik bir satın alma sürecindeki bu özellikler aşağıdakilerden hangisini açıklar?


Satış

İlginin Yaratılması

Satın Alma Öncesi

Satın Almaya Karar Verme

İstek Duymak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  “nihai tüketicilere yönelik satış  tutundurma” araçlarından  biri değildir?


Fiyat indirimleri
Satış  Noktası Malzemeleri
Örnek Ürün Dağıtımı 
Kuponlar
Alışveriş kartları

4.Soru

Doğrudan pazarlama şekli açık olarak nasıl ifade edilir?


Doğrudan pazarlama herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şeklidir.
Doğrudan pazarlama sadece kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen bir pazarlama türüdür.
Doğrudan pazarlama bilgiye sahip olmadan da yapılabilecek türde bir pazarlama türüdür.
Doğrudan pazarlama müşteriler hakkında bilgi sağlayacak veri tabanları oluşturmaya gerek duymaz.
Doğrudan pazarlama uygulaması satış odaklı değildir.

5.Soru

Aracılı dağıtımda üretici ve tüketici arasında çeşitli görevleri üstlenen aracılar vardır. Aracısız dağıtım kanallarında üreticiler kendi satış örgütlerini kullanarak doğrudan doğruya tüketiciye ulaştırırlar. Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak aracılı sistemin üreticiye sağladığı en önemli temel fayda nedir?


Aracıların uzmanlıklarından ve çeşitliliklerinden faydalanarak etkin ve az maliyetli dağıtım.
Pazarın tümüne nüfus etmek.
Uygun dağıtıcının bulunması.
Siparişlerin zamanında teslimi.
Zamandan tasarruf edilmesi.

6.Soru

Satış tutundurma faaliyetlerini ne tür stratejiler olarak değerlendirmek mümkündür?


Alış - Satış
Üretim - Tüketim
Başarı - Başarısızlık
Kaynak - Hedef
İtme - Çekme

7.Soru

Talep açısından kaç grup reklam vardır?


2

3

4

5

6


8.Soru

Herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan pazarlama

Dolaylı pazarlama

Halkla ilişkiler

Satış tutundurma

Bütünleşik pazarlama


9.Soru

Aracılar ve tüketiciler arasında bir şeyler kazanma duygusunun geliştirildiği pazarlama karması aşağıdakilerden hangisidir?


Dağıtım

Ürün

Süreç

Fiziksel kanıtlar

 Satış tutundurma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın faydalarından değildir?


Stokların eritilmesine yardımcı olur.

Küçük işletmelerin rekabet şansını arttırır.

Rakiplerin sahip olduğu marka bağlılığının kırılmasına yardımcı olur.

Satış gücüne destek olur.

Reklam etkisinin algılanmasındaki güçlükler


11.Soru

Ürünleri fiyatlandırmada kullanılabilecek stratejilerden biri de maliyet odaklı fiyatlandırmadır. Beyaz eşya sektöründe faaliyet yürüten bir firma ürettiği bulaşık makinesini maliyetleri temel alarak fiyatlandırmıştır. Zaman içerisinde belirtilen üründen elde edilen satışlarda uzun dönemde zararın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Maliyet ve fiyat ilişkisinden hareketle aşağıdaki maddelerden hangisi bu durumun nedenidir?


Rekabet temel alınarak belirlenen fiyat
Yetersiz maliyet girdileri ile belirlenen fiyat
Tüketici talebinden hareketle belirlenen fiyat
Tam maliyet girdileri ile belirlenen fiyat
Psikolojik fiyatlandırmadan hareketle belirlenen fiyat

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sponsporluğun zayıf yanlarından biridir?


Çaba ve bilgi gerektirir.

Belirgin bir ticari görünümü yoktur.

Tüketiciler arasında marka için bir tercih yaratır.

Rekabet üstünlüğü sağlar.

Çeşitli medyada sponsorluk etkinliğinin yer alabilmesi olanağı vardır.


13.Soru

A işletmesi satış tutundurma uygulamasını kısa bir dönem için uygulamış ve bu işletme uygulamayı sonlandırdığında karlılık seviyesinde bir yükselme olduğunu tespit etmiştir. Aynı sektörde faaliyet gösteren B işletmesi ise uzun süreli bir satış tutundurma faaliyeti yürütmüş ve bu işletme faaliyeti sonlandırdığında karlılık seviyesinde bir düşüş olduğunu tespit etmiştir. Bu durum aşağıdaki maddelerden hangisi ile açıklanabilir?


İşletmenin büyüklüğü
Satış tutundurma araçları
Fiyat duyarlılığı
Rakipler
Ürün yaşam eğrisi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün zenginleştirilmiş yararlarından biridir?


Ambalaj

Kalite düzeyi

Teslimat ve kredi

Tasarım

Marka ismi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aracılara Yönelik satış tutunduma  Amaçlarından biri  değildir?        


Müşteri Trafiğinin Artırılması
Stokların Azaltılması
Rekabetin Dengelenmesi
Farklı Faaliyetlere Destek Sağlanması
Büyük Miktarlarda Satın Alınmasının sağlanması 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bütçe belirleme yöntemi değildir?


Satışların yüzdesi
SWOT analizi
Yatırımın karlılığı
Amaç ve görev
Keyfi ele alış

17.Soru

Aşağıdaki gruplardan hangisi finansal ilişkilerde genel hedef kitlesi arasında yer almaz?


Hissedarlar

Yatırım danışmanları

Brokerlar

Finansal basın

Kamu Kurumları


18.Soru

Sinema filmlerinde marka ya da ürün yerleştirme pazarlamasının oldukça aktif olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Marka veya ürünlerin bizzat filmlerde konu olması

Tüketiciler geleneksel ortamlarda sunulan marka reklamlarından kaçınma olanağına sahipken, filmler aracılığıyla sunulan reklamlardan kaçamaması

Film karakterlerinin tecrübelerinin marka veya ürünlere dayandırılması

İzleyicilerin daha önce görmedikleri marka veya ürünler ile tanışma fırsatı yakalayabilmesi

Marka veya ürünlerin tanıtımının yapılabildiği en önemli yol olması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın faydalarından biridir?


Uzun dönemde etkinliklerini kaybetmeleri

Faaliyetleri aynen devam ettirebilmenin güç olması

Yeni müşteri kazanma üzerindeki etkisi

Küçük işletmelerin rekabet şansını arttırabilmesi

Tüketicilerin fiyata karşı daha duyarlı hale gelmeleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "tüketim ürünlerinin özellikleri arasında yer alır?


Tüketim ürünleri talebi fiyat ve gelire karşı esnek değildir
Tüketim ürünlerinin alımı genellikle hissizdir
Tüketim ürünlerinin pazarlama hedef kitlesi bir gruptur
Tüketim ürünleri göreceli olarak büyük miktarlarda alınırlar
Tüketim ürünleri talebi doğrudandır