Psikoloji Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Deney grubu ile kontrol grubunun birbirine denkliği nasıl sağlanır?I. Grup sayısı eşitlenerekII. Yazı tura atarakIII. Rastgele seçerekIV. Grupların özelliklerine göre seçerek


IV
III
II ve IV
I ve IV
I

2.Soru

6. Motor sistemle ilgili hangi ifade yanlıştır?


İstemli kaslara giden somatik sistemi kapsar.
İstemsiz kaslara giden otonom sistemi kapsar.
Çevresel yapılardan merkezi sinir sistemine giden sinirleri kapsar.
Merkezi sinir sisteminden iç organ ve damarlara iletiyi sağlar.
Merkezi sinir sisteminden çevresel sinirlere giden iletiyi sağlar.

3.Soru

Beyin ile çevresel sistemler arasındaki bağlantıları kuran ve hormon sisteminin işleyişini kontrol eden merkezi beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? 


Serebullum

Omurilik

Beyin sapı

Talamus

Hipotalamus


4.Soru

Genetik faktörlerin kişilik ve davranışlarımızla olan bağlantısı, organlarımızın stresle başa çıkmadaki rolü gibi konuları inceleyen psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilişsel Psikoloji

Gelişimsel Psikoloji

Klinik Psikoloji

Eğitim Psikolojisi

Biyolojik Psikoloji


5.Soru

İki gözün retinasında oluşturulan görüntülerin karşılaştırılmasıyla ile oluşan
derinlik algısı işlemi neyin tanımıdır?


Optik akış

Hareket paralaksı 

Göreli büyüklüğü

Algısal organizasyon

Stereopsis


6.Soru

Bilimsel yöntemin sorulara cevap ararken, sezgiler veya sağduyu değil, duyularla algılanabilen, deneyime dayalı veriler toplaması ve sonra bu verileri analiz ederek sonuçlara ulaşması bilimsel yöntemin hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?


Bilimsel yöntemin ampirik bilgi sağlaması
Bilimsel yöntemin geçici olması
Bilimsel yöntemin nesnel olması
Bilimsel yöntemin sınanabilir olması
Bilimsel yöntemle ulaşılan sonuçların genellenebilir olması

7.Soru

Beyin aşağıdaki hangi sinir sisteminde yer alır?


Merkezi

Otonom

Somatik

Sempatik

Parasempatik


8.Soru

"....... duyusal girdinin dönüştürülmesi, indirgenmesi, özümsenmesi, depolanması ve kullanılması süreçlerini içermektedir." boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Bilim

Biliş

Bilinç

Akıl

Zeka


9.Soru

"Psikoloji bilimi bilimsel yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği araştırmalarında araştırma, sorularına yanıt ararken duyularla algılabilen ve yaşantılara dayanan veriler toplamayı amaçlar. Bu verileri analiz ederek davranışa ilişkin bilimsel araştırma sonuçlarına ulaşır." Bu ifadeler ile psikoloji biliminin, bilime ilişkin hangi temel özelliği öncelikle vurgulanmaktadır?   


Sistematiklik

Genellenebilirlik

Eleştirilebilirlik

Nesnellik

Ampiriklik


10.Soru

Tek bir sefer değil, bunun yerine zaman içinde tekrar tekrar ölçümler yapılarak sonuçlar elde etme yöntemine ne denir?


Enlemesine çalışma

Dikey çalışma

Boylamasına çalışma

İç geçerlilik

Dış geçerlilik


11.Soru

  1. Freud-Bilinçaltı
  2. Ebbinghaus-Bilinç
  3. Wundt- Öğrenme ve hafıza
  4. James-Karar verme ve problem çözme
  5. Koffka-Öğrenme ve hafıza

Psikolojiye ilişkin araştırma alanı olarak, zihinsel süreçler ve bilim insanı eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


II, III

I, IV, V

I, II, III

I, II, IV, V

I, II, III, IV, V


12.Soru

I. Stres hormonları oksitosin ve dopamindir.

II. Stres hipotalamus, hipofiz ve böbrek üstü bezini aktifleştirir.

III. Stres durumunda kandaki kortizol seviyesi düşer. 

IV. Stres durumunda böbrek üstü bezinden adrenalin salgılanır.

Stres durumundaki hormonal aktivasyon ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?


I ve II

II ve III

II ve IV

I ve III

I ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin alt bölümlerinden olan Periferik (Çevresel) sinir sistemi bölümlerinden birisi değildir?


Otonom Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi
Somatik Sinir Sistemi
Parasempatik Sinir Sistemi

14.Soru

İnsanda en gelişmiş beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Hipotalamus
Beyin sapı
Talamus
Medulla
Beyin kabuğu

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nezaket kavramının işlemsel tanımı olabilir?


Gün içerisinde “lütfen” ve “teşekkür ederim” deme sayısı
Kelimelerden oluşan bir liste okunduğunda akılda kalan kelime sayısı
“hayatımdan memnunum” gibi sorulardan alınan puan
“Pahalı bir ev ve arabaya sahip olanlara imreniyorum” gibi sorulardan alınan puan
En son uykudan uyanıldığından beri geçen zaman

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikologların yaptıkları bilimsel araştırmalar ile insanların davranışları ve zihinsel süreçlerini kavramaya çalıştıkları yöntemlerden biri olarak kabul edilemez?


Anlamaya

Betimlemeye

Yordamaya

Açıklamaya

Değiştirmeye


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji bilim dalı tanımıdır?


Sinir sistemini inceleyen ve onun sağaltımıyla uğraşan bilim dalıdır.

Akıl hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan bilim dalıdır.

Davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahale yoluyla tedavisini yapan bilim dalıdır.

Canlılardaki sinir sistemini ve beyni yapısal ve işlevsel olarak inceleyen bilim dalıdır.


18.Soru

Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkisini araştırmanın bilimsel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


Değerlendirme
Betimleme 
Tahmin etme 
Açıklama 
Değiştirme 

19.Soru

Beyin ve zihnin birbirinden ayrı ancak etkileşim içinde iki varlık olduğunu öne süren ünlü düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Platon

Aristoteles

Franz Joseph Gall

Rene Descartes

Sigmund Freud


20.Soru

Otonom sinir sisteminin sempatik kısmı aşağıdaki nörotransmiterlerden hangisini salgılamaktadır?


Asetilkolin

Seratorin

Adrenalin

Norepinefrin

Dopamin