Psikoloji Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ve reklam alanında psikanalitik yaklaşımdan faydalanılarak süper egosu ağır basan biri için kullanılması uygun değildir?


Margarin reklamında aile sofrasının kurulması
Otomobil reklamında aile ve çocukların güvenli bir biçimde seyahat etmesi
İçecek reklamında kadın vücudunun ön plana çıkarılması
Reklam filminde bir arkadaş grubunun aynı giyim markasının ürünlerini giymesi
Bir kolonya reklamında huzurevinde yaşlıların yer alması

2.Soru

Zihinsel hastalıkların nedenleri ve tedavileri üzerine araştırmalar yapılan psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilik psikolojisi

Sosyal psikoloji

Psikometri

Nöropsikoloji

Klinik psikoloji


3.Soru

Aşağıdaki sözlerden hangisi insanların sosyal psikolojinin temel ilkelerinden 'sosyal etkinin çok yaygın ve güçlü olduğunun' farkında olmayışını anlatır?


O mâhîler ki derya içredir, deryayı bilmezler.

Öfke gelir, göz kararır; öfke gider, yüz kızarır.

Göz derya, seyir bedava.

Mîri malı, balık kılçığıdır, yutulmaz.

Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar verme süreçlerindeki adımlardan birisi değildir?


Problem teşhisi

Bilgi arayışı

Alternatif değerlendirme ve bütünleştirme

Satın alma kararı

Satış sonrası destek


5.Soru

"Bir davranışı çevresel koşullara, davranışta bulunan kişinin dışında yer alan birtakım sebeplere bağlamaktır. Örneğin, düşen birini gördüğünüzde “yerler yeni silinmiş, çok kaygan, kim olsa düşerdi” derseniz, buna bir örnektir." Hangisinin tanımı olabilir?


Dışsal atıf

İçsel atıf

Temel atıf hatası

Kendine yontan atıf hatası

Başkasına yontan atıf hatası


6.Soru

Öznel deneyimleri içermesi nedeniyle bilinci içe bakış yöntemiyle inceleyen bilim insanı kimdir?


Skinner

Freud

Maslow

Wundt

James


7.Soru

Reklamcılar, bireylerin tüketici davranışlarını etkilemek amacıyla ikna edici mesaj içerikleri oluştururken bu kuramdan yararlanırlar. Örneğin, sigorta, sağlık hizmetleri ya da birçok sosyal sorumluluk amaçlı reklamlarda bireyin kendisi, sevdikleri ve çevreyle ilgili güvenlik duygusunun sarsılabileceği, bir tehlikenin ortaya çıkabileceği üzerinde durulur. Kozmetik ürün reklamları da bireyin daha güzel, her zaman daha genç görünmesi bağlamındaki mesajlarla
bireyin beğenilme, sevilme, dikkat çekme ihtiyaçlarının giderilmesi üzerine odaklanır. 

Yukarıda bahsedilen psikoloji kuramı hangisidir?


Psikanalitik kuram

Gruplararası çatışma kuramı

Yaşam boyu gelişim kuramı

İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı

Sosyal değer kuramı


8.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde diğerlerinden farklı bir sosyal etki söz konusudur?


İlk defa bowling oynamaya giden birinin arkadaşlarının bowling topunu nasıl tuttuğuna bakması
Sigara bağımlılığı olan bir arkadaş grubuna dahil olmak için bireyin sigara içmeye başlaması
Abisini örnek alan bir çocuğun abisinin kıyafetlerini giymesi
Anne babasından azar işitmemek için çocuğun gerçeği olduğundan farklı biçimde söylemesi
Bireyin modaya uygun giyinmesi

9.Soru

Hangi demografik özelliklere sahip kişilerin ne sıklıkla sosyal medyayı kullandığını araştıran bir çalışmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Yordama

Açıklama

Betimleme

Değiştirme

Kontrol etme


10.Soru

I. EYLEM II. TANIMA III. ALGI IV. DÖNÜŞÜM V. SÜREÇ Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri algısal sürecin bileşenlerinden biri değildir?


Yalnız I
Yalnız V
I ve IV
IV ve V
III ve V

11.Soru

Başkalarını değerlendirirken onlardan bize ulaşan verilerin yanı sıra bizi yonlendirenler arasinda asagidakilerden hangisi farklidir?


Kişilik özellikleri 

Sosyal roller

Benliğimiz

Beklentilerimiz

Sosyal gruplar


12.Soru

I. Algı süreci ve karar verme

II. Kişilik

III. Değerler

IV. İsteklendirme ya da güdülenme

V. İş doyumu

Yukarıdakilerden hangisi O¨rgütsel Davranış’ın incelediği başlıca konular arasında bulunur?


I, III ve V

II, III ve IV

IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V