Radyo ve Televizyon Tekniği Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kamera içindeki en önemli blok, aşağıdakilerden hangisidir?


Objektif

İmage Sensor

Tripod

Vizör

Tüp


2.Soru

Çoklu medya yayıncılığını ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?


DRM (Digital Radio Mondial)

S-DAB (Satellite Digital Audio Broadcasting)

DMB (Digital Media Broadcasting)

HD Radio (Hybrid Digital Radio)

T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)


3.Soru

Radyo stüdyolarında yankılanma süresinin kaç saniye olması istenmektedir?


0.2

0.3

0.4

0.5

0.6


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, televizyon stüdyosu kameralarında kullanılan tüp çeşitlerinden biri değildir?


Iconoscope

Image Orthicon

Vidicon

Plumbicon

Dichroic Mirror


5.Soru

Willoughby Smith yaptığı deneylerde, foto iletkenliğin de temelini oluşturan, hangi elementin ışığa maruz kaldığında iletkenlik özelliği gösterdiğini belirlemiştir?


Sezyum

Toryum

Selenyum

İridyum

Toryum


6.Soru

16 bit değerindeki çözünürlüğün dinamik alanı ne kadardır?


96

48

144

16

24


7.Soru

I. Titreşim ne kadar fazla olursa, frekansı da o kadar yüksek olur.
II. Frekans, Hertz (Hz) birimi ile ölçülür.
III. Saniyede 1 titreşim tamamlandığında, bu titreşimin frekansına olarak 100 Hz oluşur.
IV. Her titreşimin bir frekansı yoktur.
V. Her frekansın birbirlerinden farklı uzunlukta dalga boyları vardır. Yukarıda ses ile ilgili verilen ifadelerin hangileri doğrudur?


I, II, III, V

I, II, IV, V

II, III, IV

I, II, V

II, III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genlik modülasyonunun simgesidir? 


AM

LF

RF

UHF

VHF


9.Soru

“Self-operation studio” ifadesi aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır?


Yapım stüdyosu

Akustik stüdyo

Sayısal kayıt stüdyosu

Yayın stüdyosu

Analog kayıt stüdyosu


10.Soru

Dalga boyu aralığı 1 km ile 100 m arasında olan band türü hangisidir?


Very Low Frequency (VLF)

Medium Frequency (MF)

Very High Frequency (VHF)

Ultra High Frequency (UHF)

Super High Frequency (SHF)


11.Soru

Kameradan 15-20 metre uzakta konuşan ikiliden daha iyi ses kaydı almak için hangi tür mikrofon kullanılmalıdır?


Hyper-cardioid kondansatör mikrofon

Çift yönlü kondansatör mikrofon

Dinamik mikrofon

Çok yönlü dinamik mikrofon

Çok yönlü elektret mikrofon


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şerit mikrofonların avantajlarından birisidir?


Daha yumuşak tonda ses üretirler

diyafram tepkisi çok hassas değildir

elektirik enerjilerini kendileri üretirler

ortamdaki seslerden az etkilenirler

Diğer mikrofonlsrs göre fiyatları ucuzdur


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 16:9 Geniş Ekran HDTV en-boy oranıdır?


1.78:1

1.33:1

1.66:1

1.85:1

2.35:1


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi VU metrelerin özelliklerinden biri değildir?


VU metreler, ortalama ses yoğunluğunu ifade eder

VU metrenin skalası yoğunluk birimlerine bölünmüştür

Ölçü değerleri bir ibre aracılığıyla gösterilir

VU metrelerin çalışma prensibi, kulağın sesi algılama prensibine çok yakındır.

VU metre skalası “1 ile 7” sayı değerleri arasındadır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi miksere mikrofondan gelen ses sinyalinin iletilmesi için kullanılması gereken konnektördür?


XLR

TRS

TS

RCA

BNC


16.Soru

Manyetik ses kayıt cihazlarında elektrik enerjisini manyetik enerjiye dönüştüren ünite hangisidir?


Okuma kafası

Bant

Silme kafası

Kayıt kafası

Makara


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DAB teknolojisinin getirdiği yeniliklerden değildir?


Geliştirilmiş kapsama alanı

FM standartlarından daha kısa anten yüksekliği

Düşürülmüş frekans verimliliği

Varolan AM ve FM frekanslarından yararlanma olanağı

Geniş alıcı seçenekleri


18.Soru

Alıcı anten ile verici antenin birbirini doğrudan doğruya  görmesi ile alıcının aldığı yayınım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


Yer dalgası

Direkt dalga

Genlik modülasyonu

Elektromanyetik tayf

Gök dalgası


19.Soru

1000 Hz'i ifade edene frekans birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Mega Hz

Giga Hz

Ultra Hz

Kilo Hz

Tera Hz


20.Soru

Elektromanyetik spektrumda görülebilir aralık içindeki mavi rengin dalga boyu değeri aşağıdakilerden hangisidir?


450-475nm

495-570nm

620-750nm

631-666nm

400-484nm