Radyo ve Televizyon Tekniği Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda yer alan optik kayıt ve okuma sistemlerinden silinebilir ve üzerine yeni ya da farklı kayıt yapılabilir olanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


MD ve CD-RW

MD ve DVD-R

CD ve CD-R

DVD-R ve CD-R

MD ve CD


2.Soru

Standart geniş ekran sinemanın en-boy oranı aşağıdakilerden hangisidir?


1.33:1

1.66:1

1.78:1

1.85:1

2.35:1


3.Soru

Sağlıklı bir insan kulağı ortalama hangi frekans aralığındaki sesleri işitebilmektedir?


20 Hz – 20.000 Hz

10 Hz – 15.000 Hz

20 Hz – 15.000 Hz

30 Hz – 30.000 Hz

50 Hz – 20. 000 Hz


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamera tüplerinin özellikleri arasında yer almaktadır?


Fiziki olarak küçüktür.

Besleme voltajları düşüktür.

Sarsıntılarda görüntü bozulmaz.

Ayar zorlukları vardır.

Hafiftirler.


5.Soru

AM ve FM hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Tayfta farklı noktalarda bulunurlar.

Ülkemizde FM bandında daha fazla yayın yapılmaktadır.

AM dalgaları geceleri daha uzağa ulaşabilir.

AM dalgaları doğrusal ilerlemektedir.

AM' ye göre FM' in daha fazla bant genişliği vardır.


6.Soru

İki ses arasındaki seviyeyi logaritmik olarak ifade eden birime ne ad verilir?


Desibel

Genlik

Dalga Boyu

Ses hızı

Frekans


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kompresörün fonksiyonlarından değildir?


Threshold

Ratio

Echo

Attack time

Release time


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik mikrofonun dezavantajlarındandır?


Elektrik enerjilerini kendileri üretirler

Diğer mikrofonlara göre fiyatları ucuzdur

Ses tonları daha sert ve vurguludur

Sıcaklık, nem gibi hava şartlarından çok kolay etkilenmezler

Yüksek frekanslara karşı tepkileri azdır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi sinyalinin frekansına bağlı olarak taşıyıcı sinyalin frekansı değiştirilmektedir?


Genlik Modülasyonu (AM)

Yüksek frekans

Frekans Modülasyonu (FM)

Alçak frakans

Hertz


10.Soru

Radyo yayınlarını gerçekleştirmek için ..... tayftan yararlanılmaktadır, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Elektromanyetik

Frekans

Decibel

Amplifikatör

Verici


11.Soru

Dış kulak, orta kulağa üç kemikçik ile bağlıdır. Bu kemikçiklerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çekiç, örs, üzengi

Üzengi, koklea, örs

Örs, koklea, çekiç

Çekiç, üzengi, koklea

Üzengi, çekiç, pinna


12.Soru

I- Hz (Hertz)

II- dB (Desibel)

  1. Bit derinliği
  2. Örnekleme oranı
  3. Dinamik alan

 Yukarıdaki sayısal ses kavramları ile tanımlandıkları değerler arasındaki ilişkilerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


I-A ve II-C

I-B ve II-C

I-B ve II-A

I-A ve II-B

I-C ve II-B


13.Soru

I- Heinrich Rudolf Hertz

II- Willoughby Smith

III- Guglielmo Marconi

IV- Vladimir Zworykin

V- Lee de Forest

Yukarıdakilerden hangileri çalışmalarıyla radyonun keşfinde öncül olmuşlardır?


I, III ve V

I, II ve IV

II, III ve IV

II, IV ve V

III, IV ve V


14.Soru

Sayısal sesi analog sese dönüştürmek için gerekli araç hangi seçenekte yer almaktadır?


ADC

DAC

RCA

HTP

SPL


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik mikrofonların avantajlarından biridir?


Elektrik enerjilerini kendileri üretirler.

Diyaframları hassas olduklarından dolayı, sese karşı daha duyarlıdırlar.

Yüksek frekanslara karşı tepkileri azdır.

Daha yumuşak tonda ses üretirler.

Özellikle akustik enstrümanların ses kayıtlarında tercih edilirler.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yayının belirli standartlar ve istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi için ses kaynakları ve verici arasındaki bağlayıcı gücü oluşturur?


Ses masası

Mikrofonlar

Kayıt cihazı

Bilgisayar

Telefon


17.Soru

Radyo yayıncılığında elektriksel formdaki ses sinyallerini uzak mesafelere kablosuz olarak iletmek için elektromanyetik dalgaların üstüne bindirme işlemine ne ad verilir?


Hertz dalgası

Mikrofon sinyali

Ses mikseri

Radyo yayını

Modülasyon


18.Soru

Radyo sinyallerinin iletilmesinde kullanılan radyo dalgalarını elde etmeyi başaran kişi kimdir?


Guglielmo Marconi

James Clerk Maxwell

Lee de Forest

Sir John Ambrose Fleming

Heinrich Rudolf Hertz


19.Soru

Kapalı yerlerde çekim yapılırken TV kamerası üzerindeki .....K’lik filtre seçilir, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


3200

5600

2800

3300

5400


20.Soru

DAW Sistemin Türkçe karşılığı nedir?


Doğrusal Kurgu Sistemi

Sayısal Ses İşistasyonu

Doğrusal Olmayan Kurgu

Dijital Efekt Yazılımı

Sayısal Video Kurgusu