İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Adam Smith’in liberal iktisadi düşünceye yönelik başlıca teorileri nelerdir?


CEVAP:
  • Değer Teorisi
  • Dış Ticaret Teorisi
  • Para-Görünmeyen El-Ekonomik Özgürlükler
  • Gelir Teorisi
  • Sermaye Teorisi
  • Emek ve İş bölümü