İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Adam Smith'e göre ulusal geliri belirleyen faktörler nelerdir?


CEVAP:

Adam Smith emeği, servetin gerçek kaynağı olarak kabul etmiştir. Ona göre bir ulusun ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl tükettiği malları yaratan, emeğin yıllık çalışmasıdır. A. Smith bu düşüncesini ortaya koyarken, doğal kaynakların ve sermayenin rolünü küçümsememiştir. Ancak fizyokratlardan ayrı bir açıdan hareket ettiğini göstermek için, her yıl tüketilen malların doğal kuvvetler değil, insan çalışması tarafından yaratıldığı noktasında ısrar etmiştir. Emek olmaksızın doğal kaynaklar, faydasız kalacaktır. A. Smith’e göre, ulusal geliri belirleyen iki faktör vardır. Bunlar, emeğin verimliliği ve üretken emeğin, üretken olmayan emeğe oranıdır. Üretken olan/olmayan emek tartışmasını başlatan Adam Smith’e göre, üretken olan ve üretken olmayan emek ayrımında temel olan, değer yaratma veya bir değere yeni bir değer katmaktır. Smith’e göre emek, üzerinde harcandığı nesnenin değerine değer katıyorsa, bu üretken emektir. Üretken olmayan emeğin ise üzerinde harcandığı nesneye yeni bir değer katması söz konusu değildir. Smith, bu nedenle hizmet üretimini üretim olarak saymamıştır.