İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Beklentilerin tüketime etkisi nedir? Açıklayınız.


CEVAP:

Beklenen gelirin cari dönem tüketimini artırması, bireylerin tüketimlerini zaman içinde istikrarlı hale getirmek istemelerinin bir sonucudur.  Beklenen gelirdeki azalmalar durumunda ise bireyler cari dönem tüketimlerini azaltarak, tasarruf ettikleri miktarı artıracaklardır.