TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Dersi Temel Kavramlar soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri hangi başlıklar altında incelenir?


CEVAP:
  1. Toplama (Collecting)
  2. Düzenleme (Organising)
  3. Analiz (Analysing)
  4. Kaydetme ve Geri Çağırma (Storing and Retrieving)
  5. İşleme (Processing)
  6. Aktarma ve Alma (Transmitting and Receiving)
  7. Gösterim (Displaying).