TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Dersi Temel Kavramlar soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Bilgi piramidinde yer alan aşamalar temelden tepeye doğru nelerdir? 


CEVAP:
 • Veri
 • Enformasyon
 • Bilgi
 • Bilgelik

#2

SORU:

Enformasyon nedir?


CEVAP:

Enformasyon verinin ilişkili bağlantılar sonucunda anlam kazanmış hâlidir denilebilir.


#3

SORU:

Bilginin öznel olmasının sebebi nedir?


CEVAP:

Bilgi bilen tarafından içselleştirildiği, tecrübe ve algıları tarafından şekillendirildiği için genellikle kişisel ve özneldir.


#4

SORU:

Kişinin bir dili konuşabilmesi neden örtülü bir bilgidir?


CEVAP:

Kişinin bir dili konuşabilmesi örtülü bir bilgidir. Türkçeyi nasıl konuştuğumuzu, nasıl öğrendiğimizi aktarmanız oldukça zordur. Konuşurken taklit edilmesi zor, kendimize ait bir üsluba sahibizdir. Konuşma tarzımızı bilen biri farklı konuştuğumuzda olağan dışı birşeyler olduğunu sezebilir. Konuştuğumuz dili bilinçli bir şekilde öğrenmedik, öğrenmek için okula gitmedik.


#5

SORU:

Bilgelik (irfan) nedir?


CEVAP:

Bilgelik ise ileriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve karar verme konusunda bilginin nasıl kullanacağımıza ilişkin anlayış kazanma durumu olarak tanımlanabilir.


#6

SORU:

Algısal bellek nedir?


CEVAP:

Algılsal bellek duyusal bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellektir. Algısal belleğe gelen bilgiler çok kısa zamanda işlendiği ve silindiği için “anlık bellek” olarak da adlandırılabilir.


#7

SORU:

Kısa süreli belleğin işlevi nedir?


CEVAP:

Uyarıcılar algısal belleğe alındıktan sonra kısa süreli belleğe (işler/çalışan bellek) aktarılırlar, aktarılmazsa silinirler. Kısa süreli bellek aynı zamanda uzun süreli bellekten çağrılan bilgileri işlemek için kullanılır. Kısa süreli bellekte bilgiler belirli bir süre için sınırlı bir şekilde tutulur.


#8

SORU:

Öyküsel bellek nedir?


CEVAP:

Öyküsel bellek (ne olduğunu bilmek) bilinçli bir şekilde geri çağrılabilen gerçekler ve etkinliklerin depolandığı bellektir.


#9

SORU:

İşlemsel bellek nedir?


CEVAP:

İşlemsel bellek ise bisiklet sürmek, bir müzik aleti çalmak gibi yaparken her bir aşamasını tek tek düşünmediğimiz bir şekilde bilinçsizce yaptığımız yeteneklerimizin depolandığı bellektir. Bu bellekte genellikle tekrar ve pratik yaparak artık bir şekilde otomatikleşen davranışlarımız yer alır


#10

SORU:

Donanım nedir?


CEVAP:

Bilgisayarı meydana getiren bütün fiziksel parçalara (işlemci, ekran, fare, sabit disk, klavye vb.) donanım adı verilir.


#11

SORU:

Uygulama yazılımları bilgisayara yüklendiğinde çalışmak için neye ihtiyaç duyarlar?


CEVAP:

Uygulama yazılımları bilgisayara yüklendiğinde çalışmak için işletim sistemine ihtiyaç duyarlar.


#12

SORU:

Bir bilgisayarda anakartın işlevi nedir


CEVAP:

Bilgisayar kasasında yer alan bütün donanım anakart üzerinden iletişim kurar.


#13

SORU:

Rastgele Erişimli Belleğin fonksiyonu nedir?


CEVAP:

RAM (Random Access Memory/Rasgele Erişimli Bellek), elektrik akımı olduğu sürece veriyi üzerinde tutan bellek birimidir. Yani bilgisayarın elektriği kesildiğinde RAMdeki veri silinir.


#14

SORU:

Sadece Okunabilir Belleğin fonksiyonu nedir?


CEVAP:

ROM (Read Only Memory/Sadece Okunabilir Bellek) ise, bilgisayar ilk açıldığında, bilgisayarın çalışması için gerekli bilgileri üzerinde barındıran bellektir. ROM bilgisayar ilk açılırken donanımı test etmek, bütün komutları kontrol etmek ve işletim sistemini başlatmak olarak özetlenebilir.


#15

SORU:

Girdi Birimi nedir?


CEVAP:

Bilgisayara veri girilmesi için kullanılan bütün donanımlara girdi birimi adı verilir. Örneğin klavye, tarayıcı ve mikrofon birer girdi birimidir


#16

SORU:

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri hangi başlıklar altında incelenir?


CEVAP:
 1. Toplama (Collecting)
 2. Düzenleme (Organising)
 3. Analiz (Analysing)
 4. Kaydetme ve Geri Çağırma (Storing and Retrieving)
 5. İşleme (Processing)
 6. Aktarma ve Alma (Transmitting and Receiving)
 7. Gösterim (Displaying).

#17

SORU:

Bilgi işleme sürecinin Organize Etme aşamasında ne yapılır?


CEVAP:

Bu aşama diğer bilgi işleme süreçlerine hazırlık aşamasıdır. Veri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz sadece verinin nasıl tanzim edileceği ve gösterileceği belirlenir.


#18

SORU:

Bilgi işleme sürecinin Analiz aşamasında ne yapılır?


CEVAP:

Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri hâline getirildiği aşamadır. Bu aşama verinin seçilmesi, sıralanması ve karşılaştırılması gibi süreçleri içerir.


#19

SORU:

Bilgi işleme sürecinin İşleme aşamasında ne yapılır?


CEVAP:

Bu aşamada önceki veri güncellenerek değiştirilir. Örneğin, banka hesabınızdan para çektiğinizde çektiğiniz tutar hesabınızdan düşülerek güncellenir.


#20

SORU:

Bilgi toplumunda, sanayi öncesi toplumlardan farklı olarak işlenen nesne nedir?


CEVAP:

Bilgi toplumunda işlenen nesne semboldür.