TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Dersi Temel Kavramlar soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Enformasyon nedir?


CEVAP:

Enformasyon verinin ilişkili bağlantılar sonucunda anlam kazanmış hâlidir denilebilir.