İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Bir yatırım projesinin kabul edilip edilmemesine nasıl karar verilir ?


CEVAP: Bir yatırım projesinin kabul edilecek hayata geçirilmesi için kârlı olması gerekir. Diğer bir ifade ile projenin getirisinin maliyetinden daha fazla olması gerekir. Bir projenin kârlı olabilmesi için projenin net bugünkü değeri pozitif olmalıdır. Dolayısıyla eğer; • NPV>0 ise proje kabul edilir ve gerçekleştirilir, • NPV<0 ise proje reddedilir ve yatırım gerçekleşmez.