İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Bir yatırımdan birinci yıl 100 TL, ikinci yıl 120 TL ve üçüncü yıl 140 TL hasılat elde edilmesi beklenmektedir. Aynı yatırım için her dönem 50 TL harcama yapılacaktır. Nominal faiz oranı %8 olduğuna göre bu yatırımın net bugünkü değeri nedir?


CEVAP:

NPV= (100-50)/ (1+0,08) + (120-50)/(1+0,08)^2 + (140-50)/(1+0,08)^3= 177,75 TL