TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Bloglar ne zaman ortaya çıkmıştır?


CEVAP:

1990'ların sonlarında, katılımcılığı artıran yeni bir ortam olarak bloglar hayata geçmiştir