TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Bloglar ve sosyal medya arasındaki ilişki nasıldır?


CEVAP:

Birkaç yıl öncesine kadar bloglar ve sosyal medya birbirinden tamamen ayrı platform­lardır. Bloglar uzun formatlı, ciddi emek gerektiren ürünlerken, sosyal medya kısa formatlı, bireysel ve spontandı. İnsanların dikkat düzeylerinin azalması gerekçesiyle blogların yerini sosyal medyanın alacağı konuşulmaktaydı. Öyle olmadı. Bugün bloglar sosyal medya ile birlikte var olmaya devam ediyor ve birbirlerini tamamlıyorlar. Sosyal medya iletilerini uzun gönderilerle zenginleştirmek için blogları, blogları tanıtmak ve önemli vurguların altını çizmek için de sosyal medyayı kullanmak daha yaygın bir uygulama hâline geldi.