İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Cari harcanabilir gelir nedir?


CEVAP: Vergiler ödendikten sonra kalan cari gelire ise cari harcanabilir gelir adı verilir.