İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

David Ricardo malların mübadele değerlerinin hangi kaynaklara dayanabileceğini söyler?


CEVAP:

Ricardo, değer üzerindeki tahlillerine Adam Smith’in izinden yürüyerek başlamıştır. Onun gibi, temel iktisadi kavram olarak, kullanım ve mübadele değerlerini birbirinden ayırır. Mübadele değeri için kullanım değerinin şart olduğunu belirtir. Ancak bunun, mübadele değerini açıklamak için yeterli olmadığını onun meydana gelişinde etken olan bir faktör olmadığını iddia eder. Ricardo malların mübadele değerlerinin (Kullanım değerlerine sahip olmaları şartından başka) iki kaynağa dayanabileceğini söyler. Bunlar ise; kıtlık ve malın üretimi için gerekli emek miktarıdır.