İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

David Ricardo'ya göre karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin geçerli olabilmesi, hangi varsayımları gerektirir?


CEVAP:

David Ricardoya göre karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin geçerli olabilmesi için şu varsayımlar gereklidir:

  • Ülke içinde tam rekabet koşulları geçerli olmalıdır.
  • Ödemeler bilançosu dengede olmalıdır.
  • Tam istihdam ve tam kapasite mevcut olmalıdır.
  • Üretim maliyeti emek maliyetine eşit olmalıdır.
  • Her malın arz fiyatı üretim maliyetine eşit olmalıdır.
  • Nakliye masrafları hesaba katılmamalıdır.