TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Destinasyon pazarlaması örgütlerinde sosyal medya pazarlaması niçin kullanılır?


CEVAP:
  • Ortak ilgi alanına sahip tüketicileri topluluklarda bir araya getirmek
  • Kullanıcı tarafından yaratılan içerikler oluşturmak
  • Fotoğraf ve video paylaşımını sağlamak
  • Çok konuşulan yeni destinasyon deneyimi hikayeleri yaymak
  • Güncel olay ve kampanyaları yaymak
  • Ağızdan ağıza iletişim oluşturmak
  • Geri bildirim almak amaçlarıyla kullanılmaktadır