İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Devletin beceriksiz ve müsrif olduğunu savunan Adam Smith’e göre devletin ekonomiye müdahalesi belirli durumlar dışında asgari olmalıdır. Bu durumlar nelerdir?


CEVAP:
  • Devlet, diğer bir devletin saldırı ve istilalarından korumak için, iyi bir ordu ve donanma kurmalıdır.
  • Devlet, bireylerini diğer toplumun bireylerinden gelecek tehlikelere karşı iyi bir adalet mekanizması ile korumalıdır.
  • Devlet, bireylerin genel çıkarlarını koruyamadıkları konulara el atmalıdır.
  • Ülkenin geleceği bakımından yabancı devletlerin rekabetine karşı önlemler almalıdır