ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEP ESNEKLİĞİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Diğer şeyler sabitken, firmanın faaliyet gösterdiği ürün piyasasının rekabet durumunun emek talebi üzerindeki etkisi nedir?


CEVAP:

Diğer şeyler sabitken, firmanın faaliyet gösterdiği ürün piyasası ne kadar rekabetçi ise o firmanın emek talebi o derece esnek olacaktır. Bir malı piyasada satan ne kadar çok firma varsa tüketiciler bu firma yerine diğerlerinden kolaylıkla satın alabilirler. Bu da firmaların ürün talep esnekliklerini fiyat değişimlerine karşı duyarlı yapacaktır. Bu nedenle eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisi rekabetçi firmanın talep eğrisinden daha az esnek olacaktır. Bu durum sendikaların daha yüksek ücret sağlama bakımından neden eksik rekabetçi firmalarda daha başarılı olduğunun açıklamasıdır.