ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEP ESNEKLİĞİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Doğrusal bir talep eğrisi bağlamında ücret ve istihdam arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?


CEVAP:

Doğrusal bir emek talep eğrisinin özelliği, eğri boyunca her noktada ücretlerdeki bir birim değişmenin istihdamda da bir birim olarak aynı miktarda değişmeye neden olmasıdır. Bununla birlikte eğri boyunca birim olarak aynı değişmelerin olması değişmelerin oransal olarak aynı olduğunu göstermez.