TURKISH LANGUAGE I Dersi Dil ve Kültür soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Eflatun ve Aristo’ya göre, dil mi düşünceyi belirler, yoksa düşünce mi dili belirler, kısaca açıklayınız?


CEVAP:

Eski Yunan döneminde Eflatun ve Aristo, düşüncenin dili belirlediği ve dilin yalnızca düşüncenin aktarım aracı olduğu görüşündeydiler