ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEP ESNEKLİĞİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Emek talebinin çapraz ücret esnekliği nedir?


CEVAP:

Emek talebinin çapraz ücret esnekliği, emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir.