ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEP ESNEKLİĞİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Emek talep esnekliğini etkileyen unsurlar nelerdir?


CEVAP:

Emek talep esnekliğini belirleyen unsurlar Alfred Marshall ve John R. Hicks tarafından Marshall- Hicks Türetilmiş Talep Kanunları adı altında özetlenmiştir. Buna göre, diğer şeyler sabitken;

  • Üretilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse,
  • Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse,
  • Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmek ne derece kolaysa,
  • Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği ne kadar büyükse emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.