PARA VE BANKA Dersi Para Arzının Belirlenmesi ve Para Piyasasında Denge soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Faiz oranının para talebini etkilemesinden kısaca bahsediniz.


CEVAP:

Ekonominin temel prensiplerinden
biri; bir varlığın fırsat maliyeti arttıkça ekonomik
birimlerin o varlığın ikamesini bulma arayışlarının
artacağıdır. Bu prensip “para” için de geçerlidir. Para
tutmanın alternatif maliyeti arttıkça diğer koşullar
sabit olmak üzere, reel para tutma talebi azalmaktadır.
Paranın alternatif maliyeti nedir? Bu maliyeti,
para tutarak elde ettiğimiz faiz getirisi (sıfır) ile para
yerine başka bir varlık tutmamız durumunda elde
edeceğimiz faiz getirisi arasındaki fark olarak belirleyebiliriz.
Örneğin, 1000 liralık bir nakdi bankaya
mevduat olarak yatırıp faiz geliri elde etmek yerine
cüzdanımızda taşırsak mevduat hesabından elde
edebileceğiniz faiz gelirinden vazgeçmiş oluruz. Bu
da bize bir maliyet yükleyecektir. Faiz oranlarının
düşük olduğu bir ortamda kaybedilen faiz kazancı
anlamındaki maliyet düşük olacaktır. Ancak faiz
oranları yükseldikçe maliyet de yükselecektir. Bu
nedenle faiz oranları ile para talebi arasında negatif
yönlü bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Faiz oranı
yükseldikçe para talebi azalacak, faiz oranları azaldıkça
para talebi artacaktır.