PARA VE BANKA Dersi Para Arzının Belirlenmesi ve Para Piyasasında Denge soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Fiyat düzeyinin para talebi üzerindeki etkisinden kısaca bahsediniz.


CEVAP:

Fiyat Düzeyi: Fiyatlarda meydana gelecek bir
artış, aynı miktar mal ve hizmeti satın alabilmek
için daha fazla miktarda para gerektireceği için, nominal
para talebiyle fiyatlar arasında doğru yönlü
ve oransal bir ilişki söz konusu olacaktır. Eğer fiyat
düzeyi %10 artacak olursa yanımızda taşımak isteyeceğimiz
nominal para miktarı da %10 artacaktır.
Örneğin, haftalık olarak ulaşım ve öğlen yemeği
için harcadığımız para 50 lira ise o hafta için yanımızda
taşımak isteyeceğimiz para miktarı, başka bir
ifadeyle para talebimiz de 50 lira olacaktır. Haftalık
ulaşım ve yemek giderlerimizin fiyatında %20’lik
bir artış olursa para talebimizde oransal olarak artacak
ve 60 lira olacaktır.