İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi Performans Değerleme ve Kariyer Yönetim soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Geleneksel değerleme skalası ne demektir?


CEVAP:

Geleneksel değerleme skalaları, en bilinen ve en yaygın kullanılan performans
değerleme yöntemidir. Değerlendirme faktörleri değerlendirilen kişinin
kişilik özellikleri, işe ilişkin davranışları ve yaptığı işin sonuçlarını ya da çıktılarını
ölçmeye yarayan faktörler olmak üzere genelde üçe ayrılmaktadır. Değerleme kriterleri rakamlarla, tanımlayıcı ifadelerle ya da her ikisiyle birlikte değerlendirilebilir. Örneğin, geleneksel bir değerleme skalası kullanılarak
personelin performansı değerlendirildiği zaman, personelin değerleme
periyodu sonunda aldığı puanlar toplamı 0-65 puan (kabul edilemez), 66-73 puan (kabul edilebilir), 74-83 puan (orta), 84-94 puan (ortanın üstü) ve 95-100 puan (mükemmel) gibi.