İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Gelir etkisi nedir?


CEVAP: Reel faiz oranındaki bir artış kişinin gelecekteki belirli bir miktar tüketim seviyesine bugün daha az miktar tasarruf yaparak ulaşabilmesini mümkün hale getirir. Örneğin reel faiz oranı %10 iken gelecek dönem ?1500 değerinde bir satın alma gücüne ulaşabilmesi için kişinin bu dönem yaklaşık ?1363 tasarruf yapması gerekir. Reel faiz oranı *’ye yükseldiğinde gelecek dönem aynı miktardaki satın alma gücüne ulaşabilmesi için bu dönem sadece ?1250 tasarruf etmesi yeterli olacaktır. Aynı şeyi başka bir bakış açısı ile değerlendirebiliriz. Reel faiz oranı %10 iken gelecek dönemde ?1 faiz getirisi elde etmesi için bu dönem ?0,90 tasarruf yapması gerekirken, reel faiz oranı * olduğunda gelecek dönem ?1 faiz getirisi elde etmek için kişinin sadece ?0,83 tasarruf etmesi gerekecektir. Bu nedenle reel faiz oranının yükselmesi tasarruf miktarını azaltarak tüketim miktarını artıracaktır. Bu etkiye gelir etkisi adını veriyoruz.