İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İkinci kuşak marjinalistlerin döneminde iktisadı açıdan neler olmuştur?


CEVAP:

İkinci kuşak marjinalistler yerleşik iktisat teori­sinin bir yandan birinci kuşağın marjinal değerler üzerine kurulmuş olan talep teorisini geliştirirken, öte yandan da üretim teorisi ve arz yönünü incele­mişlerdir. Bunların döneminde matematiksel for­mülasyonlarla üretim teorisi geliştirilmiş, toplum­sal refah ve dışsallık konuları ele alınmıştır.