TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İktisat literatüründe üç temel sektör nedir? nasıl ele alınmaktadır?


CEVAP:

İktisat literatüründe üç temel sektör arasında “tarım” birincil, “sanayi” ikincil, “hizmetler”
ise üçüncül sektör olarak tanımlanır.