İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İktisatta azalan marjinal fayda yasası’nı ilk formüle eden kişi kimdir?


CEVAP:

İktisatta azalan marjinal fayda yasası’nı ilk formüle eden kişi F. Herman Gossen’dir.