ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEP ESNEKLİĞİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İnelastik (esnek olmayan) ve elastik (esnek) talep eğrileri arasındaki temel fark nedir?


CEVAP:

(S:57, Şekil 4.1)’in ikinci kısmında aynı noktadan geçen iki talep eğrisinden dik olanı için inelastik (esnek olmayan), yatık olanı için ise elastik (esnek) emek talep eğrisi denilebilir. Her iki eğrinin de kesiştiği X noktasını başlangıç noktası olarak alırsak (W0 ücret düzeyi ve L0 istihdam düzeyi), ücret W1’e yükseldiğinde DL1 talep eğrisinde X noktasından Y noktasına gelinecek istihdam L2-L1 kadar (D1) azalacaktır. Öte yandan aynı ücret değişimi DL2 talep eğrisi söz konusu olduğunda X noktasından Z’ye harekete neden olacak, istihdam L2’den L0’a (D2) azalacaktır. Aynı miktarda ücret değişimine DL1 emek talep eğrisinde daha az, DL2 emek ta­lep eğrisinde ise daha fazla duyarlılık gösterildiği için DL1 esnek olmayan, DL2 esnek talep olarak isimlendirilmiştir.