İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi Performans Değerleme ve Kariyer Yönetim soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İnsan kaynaklarında performans değerlemenin amaçları nelerdir?


CEVAP:

Performans değerlemenin amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:  

  • İnsangücü planlaması için personel envanteri hazırlamak,
  • Personelin eğitim gereksinimini saptamak,
  • Terfi ve yer değiştirmelerde nesnel ölçülere göre seçim yapmak,
  • Yeterliliği baz alan ücret artışları konusunda yönetici kararlarına yardımcı
    olmak
  • Ödül ve ceza sisteminde kullanılmak üzere girdi temin etmek,
  • Çalışan-yönetim ilişkilerini geliştirmek,
  • Çalışanlara yetersiz olan yönleri hakkında bilgi vererek kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve onları bu yönde motive etmek,
  • İşte başarısız olduğu belirlenen çalışanları işten uzaklaştırmak.