İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi Performans Değerleme ve Kariyer Yönetim soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İnsan kaynaklarında performans yönetiminin etkililiği nasıl sağlanmaktadır?


CEVAP:

Performans yönetimi, çalışanlara; kendisinden ne beklendiğini,
hedeflere ulaşmak için neler yapması gerektiğini bununla birlikte mevcut durumunu, gelişim ve eğitim gereksiniminin belirlenmesini, üstleriyle daha nitelikli bir iletişim kurmasını sağlama yönünde önemli katkılar sağlar. Yönetici açısından ise personeline daha yapıcı ve daha yansız geri bildirimler vermesini, daha etkin rehberlik etmesini, mesleki gelişimlerini daha rasyonel planlamasını; örgüt boyutunda da örgütün hedeflerinin personel hedefleriyle bütünleşmesini sağlamaktadır. Performans yönetiminin etkinliği, bu amaçların gerçekleştirilmesi
ile ilişkilidir.