ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi ÜCRET FARKLILIKLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İş arayanların iş arama faaliyetine nerede nokta koyacakları hangi hususlar ile ilgilidir?


CEVAP:

İş arayanların iş arama faaliyetine nerede nokta koyacakları iş aramanın marjinal getirisi ile marjinal maliyeti arasındaki ilişkiye bağlıdır. Getiri maliyetten büyük olduğu sürece iş arama faaliyetine devam etmek kârlıdır.