İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İş değerlemesi ilkeleri nelerdir?


CEVAP:
  • Personelin değil işin değerlenmes
  • Eşit işe eşit ücret verilmesi
  • Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması
  • Gizliliğin olmaması
  • Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi
  • İş değerlemesi sonucunda elde edilen verilerin ücretlendirmeyle ilgili kararlarda kullanılması
  • İş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi