ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi ÜCRET FARKLILIKLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İşgücü hareketliliğini engelleyen unsurlardan ‘sosyolojik nedenleri’ neyi ifade eder?


CEVAP:

İşgücü hareketliliğini engelleyen unsurlara göçün maliyetli olmasının yanı sıra ‘sosyolojik nedenleri’ de eklemek gerekir. Her ne kadar meslekler arasındaki cinsiyet çizgisi geçmiş dönemlere oranla oldukça silikleşmiş olsa da toplumda hala bazı meslekler kadın işi, bazıları ise erkek işi olarak değerlendirilebilmektedir.