ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi ÜCRET FARKLILIKLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İşgücünün heterojenliğinin bir nedeni olarak zaman tercihi bakımından insanlar kaça ayrılır?


CEVAP:

Zaman tercihi bakımından insanlar bugüne odaklı (present oriented) ve geleceğe odaklı (future oriented) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Geleceğe odaklı kişiler bugünkü tüketimlerinden fedakarlık yaparak gelecekte daha yüksek getiriler elde etmeyi tercih ederlerken, bugüne odaklı kişiler gelecekte elde edebilecekleri gelirleri ya tümüyle gözardı ederler yada çok küçük bir değer olarak değerlendiriler.