İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi Disiplin soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İşletmelerde personelin kurallara uymamasının başlıca nedenleri nelerdir?


CEVAP:

Personelin kurallara uymaması farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden başlıcaları şöyle sıralanabilir:
• Kurallardan habersiz olma
• Kuralları yanlış anlama
• Dikkatsizlik
• Sorumsuzluk
• Kasıtlı davranış
• İş doyumsuzluğu
• Motivasyon eksikliği
• Stres