İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

John Stuart Mill’in değer teorisine göre malları elde etmenin güçlükleri üç gruba ayrılmıştır. Bu gurupları açıklayarak belirtiniz.


CEVAP:
  1. Arzı sınırlı olan mallar (Yeniden üretilmesi mümkün olmayan mallar): Bu malların değeri sadece arz ve talep koşullarına göre belirlenecektir. Bu tip mallara eski tablolar, antika eşyalar örnek olarak verilebilir. Söz konusu malların arzı sınırlı olduğundan bir bakıma bu mallar monopole konu olmaktadır. Ancak yine de arz-talep kanunlarının etkisi altındadır.
  2. Arzı, sabit maliyetlere bağlı olarak sonsuz şekilde artırılan mallar (Yeniden üretilmesi mümkün olan mallar): Bu gruba giren malların değeri üretim maliyetlerine bağlıdır.
  3. Arzı, ancak artan maliyetlerle artan mallar (Yeniden üretilmesi artan maliyetlerle mümkün olan mallar): Bu tip malların değerinin belirlenmesinde temel etken yine maliyetlerdir. Ancak bu tip malların değeri, mala olan ihtiyaç arttıkça yükselecektir. Bu tip mallara örnek olarak tarımsal ürünler verilebilir. Çünkü daha az verimli topraklar ekime açıldıkça maliyetler yükselecektir. Bu yüzden üretim yüksek maliyetler pahasına yapılacaktır.