İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Kapalı ekonomi nedir?


CEVAP: Diğer ülkeler ile ticaretin söz konusu olmadığı ekonomilere kapalı ekonomi adı verilir. Kapalı bir ekonomide ihracat ve ithalat olmadığı için net ihracat sıfırdır.