TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Kimler Neo-tribler ya da yeni cemaatler olarak adlandırılır?


CEVAP:

Turizm tüketicileri de sanal ortamlarda topluluklar oluşturmaktadır. Neo-tribler ya da yeni cemaatler olarak adlandırılan bu topluluklar ortak bir özel ilgi alanı, ürün ya da aktivite etrafında bir araya gelmişlerdir. Bu birliktelik onların heterojen demografik, eko­nomik ve coğrafik özelliklerinin önüne geçmiştir. Onları bir araya getiren paylaşılan bir deneyim, satın aldıklarına atfettikleri değer, olaylar ve mekânlardır. Forumlarda, mesaj panolarında, sohbet odalarında bir araya gelmekte ve ortak ilgi alanlarını tartışmakta­dırlar. Bu tartışmalar ve sohbetler turizm işletmeleri için takip edilmesi gereken önemli fırsatlar sunmaktadır.