İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Klasik iktisadi düşünceyi savunan "Klasik Okul"un belli başlı temsilcileri kimlerdir?


CEVAP:

Adam Smith’in Ulusların zenginliği (1776) adlı eserini yayınladığı yıl ile John Stuart Mill’in Politik İktisadin İlkeleri (1848) adlı eserinin yayınlandığı yıllar arasındaki dönemde Batı’da geliştirilen düşünceye "Klasik İktisadi Düşünce" ve bu düşünceleri savunan düşünürlerin oluşturdukları okula da "Klasik Okul" adı verilmektedir. Klasik okulun belli başlı temsilcileri arasında başta bu okulu kurucusu olan Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill ve Jean Baptiste Say sayılabilir.