TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Kullanıcı tarafından yaratılan kullanıcıların kendi deneyimlerini, hayat hikayelerini, önem verdikleri konuları diğer kullanıcılarla paylaştıkları sos­yal paylaşım platformlarına ne ad verilir?


CEVAP:

Bloglar kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin en güzel örneklerindendir. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından tutulan online günlüklerdir. Kullanıcıların kendi deneyimlerini, hayat hikayelerini, önem verdikleri konuları diğer kullanıcılarla paylaştıkları samimi sos­yal paylaşım platformlarıdır.