İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi Disiplin soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Kural ihlallerinde uygulanan başlıca ceza türleri nelerdir?


CEVAP:

Uygulamada gözlenen başlıca ceza türleri şöyle genellenebilir:
• Uyarma
• Kınama
• Ücret kesme
• Geçici işten uzaklaştırma
• İşten çıkarma