İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İnsan Kaynağı Bulma ve Seçme soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

"Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın?" ne tür bir mülakat sorusudur?


CEVAP:

Davranış tanımlama mülakatı: Davranış tanımlama mülakatında cevap verileceğinde adaylara geçmişte yaşadıkları bir problemi nasıl ele aldıkları türünde örnekler yöneltilir. Örneğin, adaya aşağıdaki sorular sorulabilir:

• Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın?

• Niçin bu yaklaşımı seçersin?

• İlk amirin tepkisi ne olur?

• Nasıl sonuçlanır?

Diğer yapılandırılmış mülakatlar gibi, davranış tanımlama mülakatları da, diğer yapılandırılmamış mülakatlara göre genellikle daha iyi bir geçerlilik sağlar.