İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Leon Walras’ın genel denge modelinin eleştirilmesinin nedeni nedir?


CEVAP:

Walras’ın genel denge modeli çok önemli bir kavramsal icat olmasına karşın çokça da eleştiril­miştir. Eleştirilerin odak noktası, modelde bilin­meyen sayısının, modelde yer alan denklem sayısı kadar olmasının, bu denklemler kümesinin tek bir çözümü olduğunu garantilemediği gibi mal ve fak­tör piyasasında negatif fiyatların ortaya çıkmasının da ihtimal dahilinde olmasıdır. Halbuki mal piya­sasında negatif fiyat bir kişiye malı tüketmesi için ödeme yapılması, faktör piyasasında negatif fiyat ise bir kişinin para vererek bir yerde çalışması anla­mına gelir ki, bunlar ekonominin olağan işleyişine pek uygun durumlar değildir.